Birding

 

Fotograf Magne Myrvold

3-5 timer

min. 2 deltakere

Norsk, Engelsk

Dette vil du få oppleve

Helgelandskysten med sine over 12000 øyer og lange kystlinje er et perfekt utgangspunkt for deg som er interessert i fuglekikking. Her er det en rekke unike arter sjøfugler som hekker, finner mat og lever i et nært samspill med mennesker og natur. På Helgelandskysten finner du en stor variasjon, artsmangfold og sjeldne arter.

På Støtt og Kunnaområdet rundt er et identifisert opptil 200 arter. Å kunne stå å speide etter pelagiske sjøfugler som havsvale, stormsvale, havsule og havhest og samtidig se hekkende fjellvåk er spesielt. Kombinasjonen av å kunne observere både sjøfugler og fjellarter, samt fugler knyttet både til strandsone, kulturlandskap, våtmark, skog og hei gjør at Støtt er unik.

Vi satser på utvikling av fuglekikking på Støtt. Satsningen er et større samarbeid hvor flere aktører på Helgeland løfter opp mulighetene for å observere fugl. Som et ledd i dette er det også planer for utvikling arkitekttegnede fuglefotoskjul.

Vær varsom i din ferdsel i naturen

I tråd med vår bærekraft strategi er vi opptatt av å styrke både mangfoldet og antall arter.

Vi oppfordrer deg til å følge disse rådene:

• Ikke oppholde deg lenge på steder du vet, eller har mistanke om at det hekker fugl
• Unngå å forfølge dyr, eller splitte familiegrupper på annen måte. Skremmer du fugl av reir – gå fra området snarest (dekk over reiret først hvis reiret er på bakken og har dun)
• Hold kontroll med hunder og katter, de kan utrette stor skade på kort tid. Husk båndtvang! Følg stiene i størst mulig grad
• Vær ekstra forsiktig i kaldt og /eller fuktig vær. Nedkjøling av egg og unger kan være skadelig. Motorisert ferdsel i utmark er forbudt

 

Naturreservat

NB: Merk at alle holmene og skjærene i øyrike er en del av Støtt og Flatværet/Varkgård naturreservat hvor det er i landstigningsforbud i perioden 15. april – 31.juli. Her gjelder egne vernebestemmelser.

Les mer på https://felles.naturbase.no/api/dokument/hent/17969.PDF

Høydepunkter

 

  • Unike fuglearter
  • Uberørt natur
  • Øya Støtt

Nyttig å vite

Husk å ta med

  • Turklær etter værmeldingen. Følg denne. 
  • Vindtette og vanntette turklær
  • Gode tursko
  • Solrbriller og solkrem

Når?

Hele året

Pris og kansellering

Be om pris for guide. 

Se våre regler for kansellering her: Betingelser og vilkår