Avbestillingsregler og betingelser for kjøp og opphold på Støtt

 

1. Om disse vilkårene

Alle rom, pensjonsopphold og rorbuopphold selges i henhold til vilkårene nedenfor.  Ved å bestille opphold
hos oss, bekrefter du at du er innforstått med vilkårene under. Vilkårene gjelder for privatpersoner, heretter
referert til som «deg» eller «gjesten» og for grupper.

2. Bestilling og betaling

2.1 Støtt godtar bestillinger gjort av personer over 18 år.
2.2 Ved å bestille hos oss aksepterer du disse vilkårene og betingelsene. Når en gruppe foretar en bestilling,
aksepterer alle deltakere i gruppen disse vilkårene.
2.3 Ved bestilling mottar du en skriftlig bekreftelse som sikrer deg reservasjonen av rommet/rorbua. Når du
mottar bekreftelsen, vennligst sjekk detaljene nøye og informer oss umiddelbart hvis noe er feil. Du er
ansvarlig for å holde oss informert om eventuell endring av kontaktinformasjon.

3. Depositum for grupper på 8 personer eller mer

Det skal betales et depositum på bestillingstidspunktet på 20% av sum overnatting. Resterende beløp skal
betales under oppholdet ved utsjekk. Det gis ikke kreditt dersom det ikke er inngått en særskilt avtale med
daglig leder på forhånd.

4. Avbestilling

Hvis du ønsker å kansellere reservasjonen, må du varsle Støtt skriftlig. Ditt skriftlige varsel om kansellering
vil være gjeldende fra den datoen vi mottar det.

Avbestillingsregler individuelle og grupper opptil 7 personer

Kansellering må gjøres innen 48 timer (kl 14 to dager før ankomst). Kansellering senere enn dette må
betales fult ut.

Avbestillingsregler for grupper på 8 personer eller mer

Avbestilling senere enn 30 dager før ankomst, faktureres gruppen 50 % av totalbeløp.
Avbestilling senere enn 14 dager før ankomst, faktureres gruppen 100 % av totalbeløp
Eventuell betaling forfaller innen 7 dager etter kanselleringsdatoen.

5. Priser

Støtt forbeholder seg retten til å justere priser i samsvar med endringer i offentlige skatter og avgifter og
andre avgifter utenfor vår kontroll.

6. Avbestilling gjort av Støtt

Dersom vi ser oss nødt til å avbestille reservasjonen din, vil du bli informert om dette så raskt som mulig.
Du vil motta full refusjon av beløpet som er innbetalt, med mindre vi avbestiller på grunn av til Force
Majeure. Hvis Støtt avbestiller en bestilling, er vi ikke ansvarlig for andre utgifter du måtte ha pådratt deg
som følge avbestillingen.

7. Uunngåelige hendelser (Force Majeure)

Støtt påtar seg ikke ansvar for konsekvensene av krig, trussel om krig, opptøyer, sivile forstyrrelser,
industrikonflikter, faktisk eller truet terroraktivitet og dens konsekvenser, naturkatastrofe eller
atomkatastrofe, brann, epidemier, helserisiko og pandemier, uunngåelige og uforutsigbare tekniske
problemer med transport av grunner utenfor vår kontroll eller hos våre leverandører, lukkede eller
overbelastede flyplasser eller havner, orkaner og andre faktiske eller potensielle ugunstige værforhold og
andre lignende hendelser. Hvis slike forekomster fører til at Støtt må avbestille en bestilling, vil vi forsøke
å tilby et alternativ, men påtar oss ikke noe ansvar for retur av gebyrer og eventuelt depositum som er betalt
før avbestilling eller avkortning av oppholdet.

8. Leveranse fra tredjepart

Støtt har tredjeparts tilbydere av aktiviteter og transport. Vi fraskriver oss ansvaret for uforutsette hendelser
som gjelder leveranse av tredjepart.

9. Ditt ansvar

9.1 Gjester er forpliktet til å overholde regler og forskrifter som er gitt av myndighetene eller
gruppearrangør / turoperatørens representanter. Dette inkluderer eventuelle regler for oppførsel som er
fastsatt av transportører, instruktører etc.
9.2 Gjester som opptrer på en slik måte at de er til sjenanse for ansatte, guider og andre gjester kan bli
ekskludert fra Støtt, og må selv stå for kostnaden ved hjemreise. Ødeleggelser av bygninger, utstyr og
inventar som påføres av gjester ved Støtt skal erstattes i sin helhet av gjesten.

10. Visum og reisekrav

Det kreves pass når du reiser til Norge fra et land utenfor Schengen-området. Vi anbefaler at gjestene alltid
tar med pass. Hvis det kreves visum for å reise til Norge, er du selv ansvarlig for å få innvilget visum.

11. Klager

Dersom du ikke er fornøyd med tjenesten vi tilbyr, ber vi deg informere oss så raskt som mulig, slik at vi
kan løse situasjonen. Hvis klagen ikke løses til din tilfredshet under oppholdet, bør du opplyse om klagen
skriftlig innen 28 dager. Tvister er regulert av norsk lov.

12. Rettigheter knyttet til tekst og bruk av fotografier

I forbindelse med noen av aktivitetene våre kan vi publisere tekst, video og bilder på www.stott.no
Ved å delta på våre aktiviteter, samtykker du til at vi bruker bilder av deg i disse mediene.