Avbestillingsregler og betingelser for kjøp og opphold på Støtt

 

1. Om disse vilkårene

Alle rom, pensjonsopphold og rorbuopphold selges i henhold til vilkårene nedenfor. Ved å bestille opphold hos oss, bekrefter du at du er innforstått med vilkårene under. Vilkårene gjelder for privatpersoner, heretter referert til som «deg» eller «gjesten» og for grupper.

2. Bestilling og betaling

2.1 Støtt godtar bestillinger gjort av personer over 18 år.

2.2 Ved å bestille hos oss aksepterer du disse vilkårene og betingelsene. Når en gruppe foretar en bestilling, aksepterer alle deltakere i gruppen disse vilkårene.

2.3 Ved bestilling mottar du en skriftlig bekreftelse som sikrer deg reservasjonen av rommet/rorbua. Når du mottar bekreftelsen, vennligst sjekk detaljene nøye og informer oss umiddelbart hvis noe er feil. Du er ansvarlig for å holde oss informert om eventuell endring av kontaktinformasjon.

3. Avbestilling

Hvis du ønsker å kansellere reservasjonen, må du varsle Støtt skriftlig. Ditt skriftlige varsel om kansellering vil være gjeldende fra den datoen vi mottar det.

Avbestillingsregler individuelle

a) Gjesten må senest 48 timer før ankomstdagen avbestille sin bestilling for å unngå betaling
b) Dersom en gjest ikke avbestiller etter bokstav (a), skal vedkommende betale 100% av prisen på oppholdet, samt kompensasjon til Støtt for særlig utgifter/omkostninger Støtt har hatt på grunn av bestillingen.
c) Bestilling foretatt samme dag som ankomstdagen, og som ikke benyttes, faktureres for det første døgnet av bestillingen.
d) (No show) – Uten avbestilling eller ved avbestilling senere enn 2 dag før ankomstdagen, skal gjesten betale vederlag for de avtalte tjenester med mindre kapasiteten blir solgt på nytt.

Avbestillingsregler for grupper på mer enn 10 personer:

Avbestilling senere enn 29 dager før ankomst, faktureres gruppen 50 % av totalbeløp.

Avbestilling senere enn 13 dager før ankomst, faktureres gruppen 100 % av totalbeløp

Eventuell betaling forfaller innen 7 dager etter kanselleringsdatoen.

Dersom transporten til Støtt blir kansellert grunnet dårlig vær, tekniske problemer eller lignende kan dette gjøres innen 2 dager før ankomst uten omkostninger. Kaptein på båt, flyver på sjøfly eller lignende er ansvarlig for kansellering i henhold til sine sikkerhetsvurderinger.

4. Priser

Støtt forbeholder seg retten til å justere priser i samsvar med endringer i offentlige skatter og avgifter og andre avgifter utenfor vår kontroll.

5. Avbestilling gjort av Støtt

Dersom vi ser oss nødt til å avbestille reservasjonen din, vil du bli informert om dette så raskt som mulig. Du vil motta full refusjon av beløpet som er innbetalt, med mindre vi avbestiller på grunn av til Force Majeure. Hvis Støtt avbestiller en bestilling, er vi ikke ansvarlig for andre utgifter du måtte ha pådratt deg som følge avbestillingen.

6. Uunngåelige hendelser (Force Majeure)

Støtt påtar seg ikke ansvar for konsekvensene av krig, trussel om krig, opptøyer, sivile forstyrrelser, industrikonflikter, faktisk eller truet terroraktivitet og dens konsekvenser, naturkatastrofe eller atomkatastrofe, brann, epidemier, helserisiko og pandemier, uunngåelige og uforutsigbare tekniske problemer med transport av grunner utenfor vår kontroll eller hos våre leverandører, lukkede eller overbelastede flyplasser eller havner, orkaner og andre faktiske eller potensielle ugunstige værforhold og andre lignende hendelser. Hvis slike forekomster fører til at Støtt må avbestille en bestilling, vil vi forsøke å tilby et alternativ, men påtar oss ikke noe ansvar for retur av gebyrer og eventuelt depositum som er betalt før avbestilling eller avkortning av oppholdet.

7. Leveranse fra tredjepart

Støtt har tredjeparts tilbydere av aktiviteter og transport. Vi fraskriver oss ansvaret for uforutsette hendelser som gjelder leveranse av tredjepart.

8. Ditt ansvar

8.1 Gjester er forpliktet til å overholde regler og forskrifter som er gitt av myndighetene eller gruppearrangør / turoperatørens representanter. Dette inkluderer eventuelle regler for oppførsel som er fastsatt av transportører, instruktører etc.

8.2 Gjester som opptrer på en slik måte at de er til sjenanse for ansatte, guider og andre gjester kan bli ekskludert fra Støtt, og må selv stå for kostnaden ved hjemreise. Ødeleggelser av bygninger, utstyr og inventar som påføres av gjester ved Støtt skal erstattes i sin helhet av gjesten.

9. Visum og reisekrav

Det kreves pass når du reiser til Norge fra et land utenfor Schengen-området. Vi anbefaler at gjestene alltid tar med pass. Hvis det kreves visum for å reise til Norge, er du selv ansvarlig for å få innvilget visum.

10. Klager

Dersom du ikke er fornøyd med tjenesten vi tilbyr, ber vi deg informere oss så raskt som mulig, slik at vi kan løse situasjonen. Hvis klagen ikke løses til din tilfredshet under oppholdet, bør du opplyse om klagen skriftlig innen 28 dager. Tvister er regulert av norsk lov.

11. Rettigheter knyttet til tekst og bruk av fotografier

I forbindelse med noen av aktivitetene våre kan vi publisere tekst, video og bilder på http://www.stott.no/ Ved å delta på våre aktiviteter, samtykker du til at vi bruker bilder av deg i disse mediene.