Snuoperasjonen

Den store snuoperasjonen

Støtt var i mange hundre år et viktig handelssted på Helgelandskysten med gode havneforhold og sentral plassering i kystleia. Hovednæringen var innen fiskeri med oppkjøp, tilvirking og salg. Det ble drevet jordbruk fram til begynnelsen av 1960-tallet.

Men etter en topp på 1980 tallet med et stort fiske utenfor Støtt skjer det noe. Bransjen står ovenfor strukturendringer, hvor antallet fiskemottak og mindre kystfiskebåter går ned. Fiskeridriften på land blir ulønnsom, og mange unge ser ikke en fremtid i å drive meg egen sjark slik som deres fedre gjorde. Sentraliseringen blir et faktum. Ressurssterke ungdommer drar til tettstedene og byene og blir der.

Var tiden i ferd med å renne ut for fiskeværet Støtt?
https://www.an.no/nyheter/tiden-renner-ut-for-fiskevaret-stott/s/1-33-1604620

Støtt Gamle Handelssted

Støtt har en historie både som jekteleie og handelssted langs kysten. Det har vært ett av de største fiskeværene på Helgeland. Historien til Støtt føyer seg inn i historien om handelsstedene, nessekongene, jekteskipperne og alt det Hamsun skriver i sine romaner.

Les mer om Støtts historie her.

Støtt er omtalt skriftlig i erkebisp Engelbrektsons jordebok fra1530 med landskyld på 3 vog. Tidligere kjente navn på stedet er Sthotte, Stytte, Støtte, Støt og nå Støtt. Ved kronsalget i 1666 ble Støtt en del av Hvidt-godset (dansk adelsslekt) og fra ca 1750 eies stedet av Brodtkorb-slekten. I 1723 er stedet beskrevet som å ha ”god beliggenhet for daglig fiske”, landskyld på 4 vog, og med 4,5 tønner utsæd korn, 1 hest, 10 kyr/storfe og muligens noen sauer.

Støtt var i flere hundre år et jekteleie og borgerleie inntil stedet på slutten av 1700 tallet fikk status som handelssted. Støtt er kjent for sin plassering langs leia hvor fiskerne lå på vent før de skulle til Lofoten.

Christen Sverdrup, eier av Kjerringøy og flere andre handelssteder i Lofoten hadde to døtre; Anna Elisabeth og Kristiane Bolette. Anna Elisabeth, ble gift med den rike jekteskipper Jens Ellingsen, og begge bodde på Støtt i perioden 1824 -1829. I 1829 døde hennes far, og paret forlot Støtt for å drive Kjerringøy Handelssted. Da Ellingsen døde giftet Anna Elisabeth seg med Erasmus Zahl (som har vært rollefiguren i Mack i flere av Hamsuns romaner).

Anna Elisabeths, søster, Kristiane Bolette, ble gift med Bonsak Gotaas (fra Skogn), og overtok driften etter sin søster i 1829. Denne greinen av familien drev videre på Støtt helt frem til 1884. Ved flere anledninger fikk Støtt økonomisk hjelp fra Zahl som i denne perioden var Nordlands rikeste mann.

Handelsmann Hassel kjøpte så handelsstedet inntil familien Sørensen overtok stedet i 1897 og bygde opp sin forretning.
Ønsker du å vite mer om vår historie anbefaler vi deg å være med på en guiding i Konferansemuseet vårt. Les mer her.

Kunne krisen skape nye muligheter

Skulle historien skulle til Støtt slutte her eller var det mulig å se fremtidsmuligheter for næringsutvikling i øysamfunnet? Kanskje måtte det en krise til for å skape forandringer?

Status for Støtt i 2010 er en synkende og aldrende befolkning, et ulønnsomt fiskemottak, samt en matbutikk med synkende omsetning. En stor bygningsmasse knyttet til det gamle handelsstedet er i urovekkende dårlig forfatning. Husene blir i all hovedsak brukt til lagerbygg og verksted/fiskebu for fiskere.

Det er ingen reiselivsaktivitet med unntak av en enkel gjestebrygge med litt båtaktivitet på sommeren.

I 2011 flytter grunder Eva Andersen med sine barn til Støtt og bestemte seg for å snu utviklingen. Eva Andersen representerer 4. generasjon og hennes familie har drevet virksomhet på Støtt siden 1897.

https://www.an.no/nyheter/eva-fulgte-drommen-i-oldefars-fotspor/s/1-33-7352896

Startskuddet

Etter en befaring av Kultursjefen i Nordland i 2009 blir Støtt Gamle Handelssted erklært bevaringsverdig. Det blir dokumentert at det befinner seg en rekke viktige kulturminner med stor antikvarisk verdi på Støtt.

Dette åpner dørene for å sette i gang en viktig restaureringsprosess av bygningsmassen og ta vare på den kultur og historie som gjenstandsmassen representerte. Seks sentrale bygninger blir bevart i det gamle handelsstedet: Gammelbutikken, Bakeriet, Stabburet, Rorbua, Rødbrygga og Telegrafstasjonen. I de senere årene er nå Gammelbutikken, Stabburet, Bakeriet og Rorbua istandsatt og gitt ny bruk til servering, butikk, overnatting og museum/formidling.

Både Kulturminnefondet, Fylkeskommunen og Innovasjon Norge blir viktige finansielle samarbeidspartnere. Meløy Kommunes utviklingsselskap, Meløy Utvikling var også med etter hvert i denne fasen.

Utvikling av reiselivsarenaen

Det unike med Støtt Gamle Handelssted er at bygningsmassen ikke bare er restaurert med det formål å bevare og konservere, men strategien er å skape en kommersiell arena for opplevelser innen natur, mat, historie og kultur.

Det har hele tiden vært viktig å etablere en lønnsom næringsdrift med utgangspunkt i bygningene slik at investeringene kunne forsvares økonomisk. Formidling av kulturhistorie er sett som særlig viktig. Konseptet er det gamle handelsstedet med sin ekte atmosfære, autentiske gjenstandsmasse og personlige vertskap.

I denne sammenhengen blir Støtt Brygge etablert (2012). Støtt Brygge står for drift av restaurant, fiskerimuseet, overnatting og opplevelser. Støtt Brygge har også ansvar for for oppgraderingen i bygningsmassen. Støtt Brygge har nå skiftet navn til STØTT -Top of Helgeland

Les mer om navneendringen her

Bygningene før og nå

Gammelbutikken

Bygget fra 1878 og fullstendig restaurert. Oppgradert med bad og kjøkken. Restaurant i to etasjer, samt fiskerimuseum i 2 etg. Ny flytebrygge og gjestehavn.

Stabburet, rorbua og bakeriet

Stabburet

Bygningen er fra 1700 tallet og ble brukt som et lagringshus for mat. Stabburet ble fullstendig restaurert i 2014, oppgradert med toalett og overnatting for 4 personer. .

Rorbua

Bygget er fra 1700 tallet og benyttet av fiskere som sov på land. Her hadde de også et lager av fiskebruk og egnet line. Rorbua er fullstendig restaurert, og oppgradert med 3 bad og 7 soverom.

Bakeriet

Bygget er fra 1878. Fullstendig restaurert. Oppgradert med 8 soverom med bad.

Hva er planene videre?

Vi ønsker å videreføre og ferdigstille prosjektet med handelsstedet som arena for historie- og kultur formidling. Restaureringen av Gammelbutikken, Stabburet, Rorbua og Bakeriet har vært krevende, men med gode bidrag fra Kulturminnefondet, Innovasjon Norge, Nordland Fylke og Meløy Kommune har vi kommet i mål på en god måte.

Følgende bygninger gjenstår nå:

Rødbrygga:
Nordlandsbrygga slutten av 1820-30 tallet. Sefrak registrert. Ikke fredet.
Bygningsnr. 188561659

Telegrafstasjonen:
Et nordlandshus satt opp ca. 1860. Sefrak registrert. Ikke fredet.
Sefrak nr. 188562396.

Vi vil i de kommende år jobbe for å en restaurering av disse bygningene. Vi vil bygge videre på konseptet om å forsterke identiteten til det gamle handelsstedet; det ekte og unike fra kystkulturen.

Bærekraft er en viktig del av dette. Les mer om vårt bærekraftkonsept her

«Da danskekongen opphevet handelsmonopolet til Bergens- og Trondheimsborgerne på slutten av 1700 tallet vokste det etter hvert frem over 200 handelssteder i Nord Norge.
Samfunnsendringene medførte at veldig få er bevart i dag. Vi er så heldige at vi har fått muligheten til å bevare og videreutvikle handelsstedet på Støtt; med dets historie, arkitektur og kultur. Vår spådom er at reiselivsnæringen vil skape ny vekst og muligheter for våre øysamfunn langs kysten. Disse «Handelsstedene» vil få en ny renessanse med nytt innhold og verdiskaping»

Eva Andersen, grunder og daglig leder

 

Flere blogginnlegg

Helgelandskysten – nasjonal turistvei og verdens vakreste øyrike

Helgelandskysten – nasjonal turistvei og verdens vakreste øyrike

Helgelandskysten er kåret som en av verdens vakreste kjøreturer av National Geographic, Norges vakreste kystperle av Den Norske Turistforening og ligger på UNESCO`s verdensarvliste. Helgelandskysten har tusenvis av øyer og er en nasjonal turistvei på 650 kilometer som krysser Polarsirkelen.

Ferie i Nord-Norge

Ferie i Nord-Norge

Ferie i Nord-Norge med utallige perler, hurtigruten, kystkulturen og utallige ting å gjøre er noe du må ta deg tid til å oppleve.

Firmatur i Norge

Firmatur i Norge

Ta firmaturen til unike Støtt. Vi er spesialisert på firmaturer for kick-off, ledergrupper, samlinger, julebord, event og jubileer. En firmatur til Støtt gir deg avstand i hverdagens mas og en nærhet til natur og de ferskeste råvarer.